Historie om Lejr Nr. 18 "Hardsyssel".
Til forside  


 
Historien om Patriarklejr nr. 18 Hardsyssels tilblivelse.


Forventningerne til den nye Patriarklejr nr. 10 Arken var store, men tiden skulle vise, at de tilfulde blev indfriet. For medlemstilgangen efter 20 års virke var blevet så stor, at trængslerne ved lejrens møder i distriktets logesale igen var blevet en hemsko for lejrens fortsatte udvikling. Og da køreafstandene mellem logerne i det tyndt befolkede vestjyske distrikt fortsat havde høj prioritet, opstod der nogle tanker om at oprette endnu en lejr i distrikt 10.

 Det var Patriarkforening Sct. Jørgen, Holstebro, der i 1991 indstillede til Storlogen, at der blev oprettet endnu en lejr i det vestjyske distrikt. Men Storlogen var meget afvisende i sin holdning og slog fast: «Et distrikt — En lejr». Og sådan blev det, - i hvert fald de næste 16 år. Men trængslerne tiltog i styrke, og efterhånden blev også brandmyndighederne opmærksomme på de overfyldte logesale ved lejrmøderne.

 I 2003 rejste embedsmændene i Patriarklejr nr. 10 Arken igen spørgsmålet overfor Storlogen, og da man denne gang fornemmede blidere vinde, blev der straks nedsat en initiativgruppe bestående af D.D.S.S. Peter Skafte/63, Hovedpatriark Aksel Hjuler/105, 1. Høvedsmand Jørgen Kjeldsen/42, Skriftfører Henning Hedeland/39 og Kasserer Kurt Thellefsen/34.

En meget aktiv initiativgruppe kunne 2 år efter stifte Patriarklejrforening Limfjorden, hvis formål var at oprette en ny lejr, — et initiativ, som Storlogen ved institueringen den 12. november 2005 varmt anbefalede. Fra mange sider blev der lagt et stort arbejde i forberedelsen af den nye lejr, og en særdeles feststemt Storloge kunne den 14. april 2007 instituere den nye lejr, der fik navnet Patriarklejr nr. 18 Hardsyssel med hjemsted i Holstebro.
 

Til den nye lejrs første embedsmænd blev valgt som:


Hovedpatriark:

Erik Engelbrecht Pedersen fra Broderloge nr. 34 Dannebrog i Holstebro.
Ex-hovedpatriark: Aksel Hjuler fra Broderloge nr. 105 H.P. Hansen i Herning.
Ypperstepræst: Aage Toft Pedersen fra Broderloge nr. 34 Dannebrog i Holstebro.
1. Høvedsmand: Ole Baun fra Broderloge nr. 75 Viking i Lemvig.
2. Høvedsmand: Per Aksel Petersen fra Broderloge nr. 105 H.P. Hansen i Herning.
Skriftfører:  Enevold Lundgaard fra Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas i Herning.
Kasserer: Kurt Thellefsen fra Broderloge nr. 34 Dannebrog i Holstebro.
Regnskabsfører:  Svend Aage Frahm fra Broderloge nr. 105 H.P. Hansen i Herning.


Hardsyssel var i middelalderen et lokalt administrationsområde i Nordvestjylland for skødninger, tinglysninger, forkyndelser og tillige jurisdiktion indenfor det kirkelige domkapitel under Ribe Stift. Hardsyssel havde sit tingsted i Holstebro, hvor der nu er rejst en sysselsten. Helt naturligt indgår sysselstenen som det centrale element i lejrens segl.

Dannelsen af Patriarklejr nr. 18 Hardsyssel var præget af stort lokalt engagement og en positiv holdning fra Storlogens side. Forløbet har hele vejen igennem været båret af en overbevisning om, at det var «Til bedste for vor Orden» i almindelighed, — og "Til bedste for vor lejrinstitution" i særdeleshed, og det er det bedste udgangspunkt for lejrens fremtidige virke.

Såfremt der er brødre der ønsker nærmere oplysninger om Patriarklejr nr. 18 Hardsyssel, kan lejrens festskrift lånes ved henvendelse til en af lejrens embedsmænd eller til lejrens kontaktudvalgsformand i deres loge.


Til forside        Til top af side